Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

PHÚC LỢI

Xác định an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh, EVN GENCO 3 đã có nhiều giải pháp nâng cao hoạt động này. 

 

 

Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền

Đại diện Ban An toàn EVN GENCO 3 cho biết, điện là ngành kỹ thuật đặc thù, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm như: Điện giật, cơ học, hóa chất, cháy nổ, nhiệt, thủy công... Do vậy, công tác quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bảo đảm sản xuất luôn được EVN GENCO 3 coi trọng.

Để bảo đảm tính thống nhất, EVN GENCO 3 đã ban hành Quy chế công tác quản lý an toàn; trong đó, quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy thực hiện ATVSLĐ... EVN GENCO 3 cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan đến an toàn điện.

Hàng năm, các đơn vị đều lập và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Hàng quý, họp rút kinh nghiệm về tình hình thực hiện, nhất là tai nạn lao động. Các đơn vị đã chủ động triển khai huấn luyện định kỳ trên cơ sở phối hợp với cơ quan chức năng. Năm 2017, tổng số người được huấn luyện là 91.398 người.

Những kết quả đáng ghi nhận

Nhờ thực hiện đồng bộ, thường xuyên, quyết liệt các giải pháp nên công tác ATVSLĐ của EVN GENCO 3 đã có chuyển biến tích cực; trình độ chuyên môn; môi trường làm việc, sức khỏe của người lao động ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, số vụ tai nạn lao động giảm dần qua từng năm.

Mặc dù vậy, công tác ATVSLĐ vẫn diễn biến phức tạp; người đứng đầu một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác an toàn, kỷ luật lao động; vẫn còn tình trạng vi phạm quy trình, quy định về an toàn. Đặc biệt, người lao động còn chủ quan khi tác nghiệp, không tuân thủ đúng quy trình, quy định, nguyên tắc tự bảo vệ chính mình dẫn đến tai nạn lao động; kỹ năng quan sát hiện trường, phát hiện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, nguy cơ rủi ro còn yếu.

Trên tinh thần "nói không với tai nạn lao động", thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, EVN GENCO 3 đặt ra mục tiêu giảm 20% số vụ tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Thực hiện nghiêm các quy định quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị khi xảy ra bão, lũ, ngập úng; đáp ứng yêu cầu an toàn và nhanh nhất trong quá trình khôi phục cấp điện trở lại; thực hiện đúng quy trình an toàn đập, hồ chứa, công trình thủy điện...

Để thực hiện mục tiêu này, EVN GENCO 3 tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện ATVSLĐ phù hợp với bối cảnh tình hình mới cũng như các quy trình, quy định theo hướng đơn giản hóa. Đẩy mạnh việc đào tạo, huấn luyện, phổ biến, tuyên truyền cho người lao động về công tác an toàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình tại hiện trường của các đơn vị và công nhân trực tiếp; đặc biệt, xem xét các hình thức xử lý nghiêm đối với cán bộ lãnh đạo từ cấp tổ trưởng đến người đứng đầu đơn vị để xảy ra tai nạn lao động.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.